El capitalisme monopolista
El capitalisme monopolista

El capitalisme monopolista

Assaig sobre l'estructura econòmica i social americana

Baran i Sweezy, dos dels economistes marxistes més importants d'aquest segle, varen unir els seus esforços durant deu anys per a efectuar, amb El capitalisme monopolista, una anàlisi del capitalisme actual, a partir del concepte d'excedent econòmic, que quedarà com un clàssic de l'economia política. El caràcter revolucionari del seu estudi resideix en la constatació que han desaparegut les condicions de lliure competència, punt de partida de la teoria econòmica de Marx, i que la unitat típica d'avui, l'empresa gegant, poseeix els atributs dels monopolis. Si volem entendre el capitalisme en la seva fase monopolista, diuen, no podem prescindir del monopoli ni podem introduir-lo com un simple factor modificant; hem de situar-lo al centre del nostre esforç analític.

No es limiten solament a l'estudi econòmic del problema, sinó que n'estudien també les conseqüències sociològiques, subratllant el caràcter irracional d'una societat que, amb capacitat tècnica i productiva per a satisfer les necessitats de tots els seus membres, dirigeix aquesta capacitat cap a objectius que amenacen l'existència humana.

Baran i Sweezy argumenten que aquesta societat només pot salvar-se destruint el sistema del capitalisme monopolista i, ja que el proletariat industrial dels països desenvolupats ha deixat de representar una força de contestació radical, aquesta salvació ha de venir de la lluita dels pobles subdesenvolupats contra l'imperialisme, i de la revolta dels negres americans.

ISBN978-84-339-6364-2
EAN9788433963642
NÚM. DE PÁGINAS414
COLECCIÓNTextos
CÓDIGOT 3
PUBLICACIÓN01/01/1969
COMPARTE EN: